Content


Sikker maskinsikkerhet
Vi bryr oss om alles sikkerhet og derfor gjør vi alt vi kan med koronaen i tankene.

 • begrenset antal plasser på alle kurser for å holde en mindre gruppe
 • avstand mellom plasser som minst holder anbefalinger fra myndighetene
 • mulighet til avbooking 1 uke før kurs pga bedriftsinterne restriksjoner

Kurstilbud i maskinsikkerhet 2020

Vi vil fortsette med våre populære kurs i maskinsikkerhet og vil også ha et videregående kurs.
Det er et 2-dagers kurs med risikoanalyse, beregning av Performance Level og mer standarder.

 

 • 17 mars, Grunnkurs i maskinsikkerhet, Fredrikstad les mer
 • 18-19 mars, Fordypningskurs i maskinsikkerhet, Fredrikstad les mer
 • 9 juni, Grunnkurs i maskinsikkerhet, Bodø les mer
 • 20 oktober, Grunnkurs i maskinsikkerhet, Drammen les mer
 • 10 november, Grunnkurs i maskinsikkerhet, Fredrikstad les mer
 • 11-12 november, Fordypningskurs i maskinsikkerhet, Fredrikstad les mer
 • 8-9 desember, Grunnkurs i maskinsikkerhet, Online les mer

 

Utbildningar i Sverige:

 • Vi holder også kurs i Sverige, les mer

Intern kurs

Vi har også mulighet til å holde interne kurser på plass hos dere. Minimum 5 deltakere.
Når det gjelder bedriftstilpassed kurs kan vi også holde de på Zoom, Teams eller Skype.

Kontakta Magnus Lundberg for mer info: mlundberg@remove-this.schmersal.com +46 31-338 35 03

Context Column