Content

Grunnkurs i maskinsikkerhet - Bodø, 9 juni

Maskindirektivet med tilhørende standarder har i mange år dannet grunnlag for hvordan maskiner og anlegg skal konstrueres for å redusere risikoen for å skade seg på dem.

Dette kurset retter seg mot dem som er nye innen maskinsikkerhet eller trenger å få en bred forståelse av de grunnleggende begrepene innen maskinsikkerhet og risikoanalyse.
Vi går gjennom hvilke regler som gjelder for ulike maskiner, avhengig av om det er nye, gamle eller ombygde maskiner.

Innhold:

 • Maskindirektivet
 • CE-merking
 • Samsvarserklæringer for maskiner
 • Sammenstillingserklæring for delvis ferdigstilte maskiner
 • Harmoniserte standarder
 • Kravene som stilles til gamle/eksisterende maskiner
 • Sammenbygging av nye og eksisterende maskiner
 • Ombygging av eksisterende maskin
 • Praktiske eksempler på bruk av gjeldende regler
 • Tips om interessante standarder og hvor man finner informasjon
 • Forståelse av Performance Level (PL)

Forståelse av:

 • Maskindirektivet 2006/42/EF
 • Bruk av arbeidsutstyr 2009/104/EF
 • Risikovurdering i henhold til EN ISO 12100
 • Sikkerhetskretser i henhold til EN ISO 13849

Forkunnskaper: Ikke krav om forkunnskaper.

Sted: Bodø

Tid: 9. juni 2020

Pris: Kr 3900, som inkluderer lunsj og dokumentasjon.

Påmelding: +46 (0)31-338 35 00, info-no@schmersal.com

Kurset holdes på svensk av Magnus Lundberg, 
Sertifisert Maskinsikkerhetspesialist SP certnr. SC0214-16.

Context Column