Content

Kvalitetsstyrningssystem

Principer för vår kvalitetspolicy

Ett företag som Schmersal som utvecklar, tillverkar och säljer säkerhetsprodukter har ett mycket stort ansvar. Vi är medvetna om kundernas höga krav på denna typ av produkter och det är vårt mål att varje enskilt förreglingsbrytare som Schmersal-gruppen producerar skall uppfylla eller t.o.m. överträffa detta anspråk. Kvaliteten hos våra produkter är därför högsta prioritet. Vi har definierat våra mål och principer för vår kvalitetspolicy inom hela Schmersal-gruppen. Och vi förväntar oss att våra medarbetare dagligen efterlever vår kvalitetsfilosofi. Ett ramverk inom vilka våra medarbetare helhjärtat kan arbeta för att uppnå vra kvalitetsmål tillhör principerna i vår kvalitetspolicy.

Globalt enhetlig standard

Alla producerande dotterbolag i Schmersal-gruppen arbetar enligt ett kvalitetsstyrningssystem som är certifierat enligt DIN EN ISO 9001. Kvalitetsstyrningssystemet är modulärt uppbyggt och anger klara regler för alla processer och vägar inom företaget.

Kvalitetsreglernas giltighet är övergripande för alla bolag och sträcker sig långt utanför kvalitetsstyrningssystemets strukturer. För alla nationella och internationella produktionsplatser gäller enhetlig standard och man tillämpar enhetliga metoder och verktyg. En maximal transparens och effektivitet uppnås och garanteras genom de globalt avstämda processerna.

Naturligtvis får våra kunder förreglingsbrytare med önskad certifiering för respektive land, t.ex. CCC (Kina), UL / CSA (Nordamerika) eller EAC (Ryssland).

Certifiering enligt bilaga X i maskindirektivet

Certifieringen enligt bilaga X i maskindirektivet (Omfattande kvalitetssäkring) vid produktionsplatserna i Wuppertal och Wettenberg innebär att vi kan utveckla, testa och godkänna komponenter för maskinsäkerhet i egen regi. Detta bekräftar dessutom den höga kvalitetsnivån och fackkompetensen vid produktionsplatserna.

För Ex-frreglingsbrytare

Vid alla produktionsplatser inom Schmersal-gruppen som utvecklar och tillverkar förreglingsbrytare för explosionsskyddade applikationer, föreligger dessutom certifiering enligt DIN EN ISO 9001 samt certifieringar och godkännanden av kvalitetsstyrningssystemet enligt respektive riktlinjer och normer. Detta är ytterligare en faktor för den höga kvalitetsnivån inom Schmersal-gruppen. Därmed garanterar vi nödvändig säkerhet inom de mycket känsliga områdena för (säkerhets-) förreglingar för explosionsfarliga miljöer.

Kvalificering i eget ackrediterat testlaboratorium

Det välutrustade Schmersal-laboratoriet i Wuppertal är godkänt som testlaboratorium av den tyska ackrediteringsinstansen DAkks och ackrediterat enligt DIN EN ISO/IEC 17025. Därmed kan vi i egen regi, kvalificera lågspänningsförreglingar enligt kraven i internationellt gällande normer.

För Schmersal-gruppens kunder betyder detta: Nya instrument och teknologi kan snabbt testas och ekonomiskt lanseras på marknaden. Tester hos tredje part som tar tid, förenklas och även kundspecifika krav på testets omfattning kan omsättas på ett enklare sätt.

Högsta kvalitetsstandard även vid test och certifiering

Testlaboratoriet hos Schmersal sysselsätter för tillfället elva medarbetare med nio officiellt registrerade testingenjörer. Testanordningarna hanterar testområden för elektrisk och mekanisk hållfasthet och livslängd, anläggningar för miljösimulering (temperatur, fuktighet, vibration, täthet) samt nödvändig EMK-utrustning.

Laboratoriets uppgifter utgör tester under pågående utveckling och typtester av nya säkerhetsinstrument och även säkring av serielansering samt test och optimering av befintliga serier (tillsammans med utvecklare). Ett eget kvalitetsstyrningssystem som är komplett integrerat i Schmersal-gruppens kvalitetssystem, garanterar att högsta kvalitetsstandard uppfylls även fr test och kvalificering.

K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG / Germany

DIN EN ISO 9001: Main certificate including attachment: German/English

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG / Wuppertal / Germany

DIN EN ISO 9001, Single certificate: German/English

MRL 2006/42/EG: German/English

ATEX 2014/34/EU: German/English

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG / Wettenberg / Germany

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

MRL 2006/42/EG: German/English

ATEX 2014/34/EU: German/English

ARL 2014/33/EU: German/English

Safety Control GmbH / Mühldorf am Inn / Germany

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

Böhnke + Partner Steuerungssysteme GmbH / Bergisch Gladbach / Germany

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

ARL 2014/33/EU: German/English

ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. / Brasilien

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English/Portuguese

ATEX DNV-GL, certificate: English

Schmersal Industrial Switchgear Co. Ltd. / China

DIN EN ISO 9001, single certificate: German, English, Chinese

ATEX 2014/34/EU: English

Schmersal India Private Limited / Indien

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

Context Column

Prüflaboratorium/test lab

Alpha at VDE - Testing and certification of low voltage equipment

Low Voltage Agreement Group

Gesellschaft für Umweltsimulation