Content

tec.nicum - Risikoanalyser og støtte i standarder for maskinsikkerhet

Vår avdeling tec.nicum tilbyr konsulenttjenester innen maskinsikkerhet.
Det kan gjelde alt fra hjelp til å tolke en standard til risikoanalyser på store anlegg.
Kontakt oss for å diskutere hvordan vi kan gjøre produksjonen din sikrere.

 

Målet vårt i tec.nicum er å skape et sikrere arbeidsmiljø i industrien.

For å få god sikkerhet i og rundt en maskin må verneanordninger gå hånd i hånd med produksjonen uten å vanskeliggjøre arbeidet.

Med lang erfaring innen maskinsikkerhet med risikoanalyser, standarder og direktiver har vi kompetansen til å hjelpe deg og bedriften din.

Vi hjelper til med risikoanalyser og løsninger som er i tråd med maskindirektivet og gjeldende standarder.

 

Hva gjelder?

En ny maskin skal produseres og CE-merkes i samsvar med "Maskindirektivet – 2006/42/EF" og gjeldende standarder.
Når maskinen siden har kommet på plass, skal den også oppfylle "AFS 2006:4 – Bruk av arbeidsutstyr".

- Vi går gjennom maskinen sammen med deg, identifiserer og vurderer risiko, og sørger for at maskinen din oppfyller alle krav til riktig CE-merking. Gjennom nært samarbeid får du en godkjent maskin.

 

En eksisterende maskin trenger som regel ikke å CE-merkes på nytt, men må likevel oppfylle kravene i "AFS 2006:4 – Bruk av arbeidsutstyr".

- Vi hjelper deg med risikoanalyser og nødvendig dokumentasjon for å oppfylle de riktige forskriftene og retningslinjene.

 

En eksisterende maskin som har blitt ombygd, må derimot kanskje CE-merkes på nytt.

Dette må vurderes fra gang til gang og inngår i våre tjenester.

- Våre eksperter vurderer å fortsette med riktig behandling av maskinen for å overholde de lover og forskrifter som gjelder.

---

Kurs

Vi har også kurs i maskinsikkerhet. Se vårt kurstilbud I denne link.

---

En sikker og trygg arbeidsplass er inspirerende for de ansatte og en trygghet for de ansvarlige!
Kontakt oss for å diskutere hvordan vi kan gjøre anlegget ditt sikrere.

 

Våre tjenester innen maskinsikkerhet

Context Column