Content

CE-märkning av maskiner enligt Maskindirektivet

Vi hjälper er rätt med CE-märkning och dokumentation för nya maskiner.

Beroende på hur komplett en maskin är skall den antingen CE-märkas som en komplett maskin eller levereras som en delvis fullbordad maskin.

Överensstämmelse enligt bilaga 2.1a i Maskindirektivet 2006/42.

 • Maskinen anses som en komplett maskin som mer eller mindre är redo är tas i bruk som den är.

Överensstämmelse enligt bilaga 2.1b i Maskindirektivet 2006/42.

 • Maskinen anses vara en "Delvis fullbordad maskin" som måste byggas ihop med annan utrustning som sedan CE-märks enligt bilaga 2.1a som en komplett enhet.
   

Vad kan tec.nicum hjälpa till med?

 • Riskanalys enligt EN ISO 12100 och de standarder som är applicerbara för just er maskin, Läs mer
 • Förslag på lösningar för att minimera de risker vi hittar i riskanalysen
 • Assistans vid inköp av maskiner för att säkerställa att de maskiner ni köper faktiskt uppfyller maskindirektivets krav
 • Kontroll av dokumentation på de ingående maskinerna
 • Kontroll av er bruksanvisning
 • Sammanställning av bruksanvisning
 • Beräkning av Performance Level enligt EN ISO 13849-1 och EN ISO 13849-2, Läs mer
 • Stopptidsmätning för att säkerställa att maskinen stannar tillräckligt snabbt med tanke på skyddsavstånd, Läs mer
 • Ta fram försäkran om överensstämmelse (CE-intyg)

Kontakta oss för mer information.

Context Column