Content

PL-beräkning av säkerhetskretsar

Vi hjälper er med beräkningar av Performance Level för era säkerhetskretsar.

När en riskanalys har utförts och skydd skall implementeras på maskinen är det vanligt att skydden kräver en elektronisk övervakning av en säkerhetskrets.

Alla säkerhetskretsar på en maskin skall valideras. En vanlig metod är att använda standarderna EN ISO 13849-1 och EN ISO 13849-2 för att genomföra detta.
 

Performance Level

När en säkerhetskrets bedöms enligt EN ISO 13849 får den en PL-nivå (Performance Level).
PL-nivån är, förenklat, ett sätt att ange hur bra säkerhetskretsen är.
Ju farligare maskinen är (PLr = Performance Level required), desto bättre måste säkerhetskretsen vara (PL = Performance Level).
Performance Level benämns PLa till PLe där PLe är högsta nivån.
 

Exempel på skydd som behöver behandlas enligt EN ISO 13849:

  • Lucka på en mindre maskin, med en säkerhetsbrytare för att säkerställa att luckan är stängd innan maskinen kan starta
  • Grind in till ett större område med maskiner, med en säkerhetsbrytare för att säkerställa att maskinen inte återstartar automatiskt innan säkerheten har återställts på ett säkert sätt
  • Ljusbom vid inmatningen till ett riskområde
  • Låsbar brytare på maskin med lång stopptid, där både grindens position och låsningen skall värderas
  • Nödstopp, tex stora nödstoppsslingor, men även enstaka nödstopp

Det är inte tillräckligt att köpa komponenter som uppfyller Performance Level e.
Sammankopplingen av komponenterna kan ofta påverka den totala Performance Level-nivån på ett flertal olika sätt.
Därför måste det alltid utföras PL-beräkningar på alla nya kretsar.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med era PL-beräkningar.

Context Column