Content

Vår produksjon

Kvalitet, flexibilitet och hastighet

Höga kvalitetskrav, stort antal varianter och korta leveranstider: Det är de centrala faktorerna för våra produktionsfabriker. Tillverkningsdjupet är medvetet högt och använd teknik mångsidig. Så håller vi oss flexibla och kan styra produktionen genom hela processen.

Högt tillverkningsdjup

Mer än 30 plastgjutmaskiner med upp till 100 ton kapacitet arbetar dygnet runt i fabriken i Wuppertal. Denna centrala materialförsörjning och automatiserad utrustning möjliggör obemannad drift. Sprutformerna tillverkas i vår egen verktygstillverkning.

Den mekaniska bearbetningen förbereder hus och ytterligare komponenter för våra kopplingsdon. Förutom moderna CNC-bearbetningscentren används även den vanliga spåneliminerande tillverkningen.

Elektroniktillverkningen sker i produktionsfabrikerna i Wuppertal och Wettenberg med flera tillverkningslinjer med lödtennstryck, SMD-bestyckningsautomater, ugnar och våglödning. Alla elektroniska moduler genomgår omfattande tester innan monteringen. Här utnyttjar vi en kombination av manuell och automatisk optisk inspektion (AOI) samt instrumentanpassade funktionstester.

Montering och test

Eftersom vi tillverkar alla produkter i många varianter, monteras många enheter av en enda person vid en enskild arbetsplats. Serier med högt antal produceras i automatiska monteringsrobotar och - linjer.

Alla slutmonteringsplatser är försedda med testinstrument som sparar testresultaten i en central databas. Avvikelser gentemot börvärden fastställs snabbt och ev. motåtgärder kan vidtas. Testinstrumenten utvecklas och tillverkas hos en egen avdelning.

Varaktighet förpliktar

Produktlivslängder på delvis upp till trettio år och motsvarande lång förpliktelse att hålla reservdelar ställer oss inför utmaningen att hålla en flexibel och varaktig produktionsstrategi. Förutsättning för detta skapar vi med konsekvent standardisering och exakt dokumentation.

Internationellt samarbete

Schmersal-gruppen tillverkar idag i sju fabriker på tre kontinenter. Den nya fabriken i Ranjangaon/ Indien integrerades i produktionsgruppen i början av 2014. Grundprincipen är att anpassa sig till kraven för de lokala marknaderna med produktionen på plats och samtidigt garantera en global genomgående kvalitet i produktsortimentet. Huvudfabriken i Wuppertal har här en ledande roll som ”Lead Factor” och samarbetar med andra fabriker för en kontinuerlig förbättring av processerna. En genomgående maskinpark i de europeiska, amerikanska och asiatiska fabrikerna bildar den grundläggande faktorn.