You are here

Content

Kvalitet

Höga kvalitetskrav gäller vid produktion av system- och komponenter för säkerhet. Minsta lilla funktionsstörning kan betyda allvarliga följder för operatörer och eller produktionsprocesser. Detta ansvar förpliktar. Även om vi tillverkar hundratusentals enheter om året, garanterar vi en kvalitetsnivå som motsvarar aktuella krav som ställs för varje enskild produkt.

Grunden för den högra kvalitetsmedvetenheten hos Schmersal är företagets kultur och de organisatoriska ramarna som är fastlagda enligt gällande kvalitetsstyrningssystem. Hög processäkerhet garanteras över hela värdekedjan. Ett CAQ-system övervakar och dokumenterar kvalitetsrelevanta uppgifter.

Normer och godkännanden

Många av våra produkter är typgodkända t.ex. BG, TÜV, UL och CSA. Dessutom är vi representerade i de viktigaste utskotten för normer och arbetsgrupper. Detta nära samarbete med branschorganisationer och andra institutioner säkerställer att nya produkter redan i förväg utvecklas enligt gällande normer.

Til toppen

Korrekt material

Även om vi har ett eget djupt produktsortiment behövs också ett brett spektrum av komponenter från underleverantörer. Vår kvalitetsstyrningsansvarige arbetar i nära samarbete med våra leverantörer och övervakar att våra höga kvalitetskrav verkligen uppfylls. Detta omfattar:

 • Leverantörsgranskning
 • En datorstyrd varumottagningskontroll med omfattande dokumentation av data i vårt CAQ-system
 • Första typkontroller av nya material och nya leverantörer
 • Regelbunden utvärdering av leverantörer
 • Gemensam kvalitetsoptimering
 • Miljövänligt inköp

Til toppen

Korrekt utrustning

Vi säkerställer att vår produktionsteknik uppfyller kraven för att kunna tillverka kvalitativt värdefulla produkter, bl.a. med:

 • Omsorgsfullt underhåll och inspektion av maskiner och anläggningar
 • Regelbunden övervakning av interna test- och mäthjälpmedel och externa laboratorium
 • Förbättrade tillverkningsprocesser enligt den senaste tekniken

Til toppen

Korrekt tillverkningsprocess

Reproducerbara processer garanterar en jämn kvalitet under produktionen. Detta omfattar bl.a.:

 • Den faktiska tillverkningen startas först efter en godkänd testfas
 • Djupt produktsortiment och kompetens ”in-house”
 • Fastlagda tillvägagångssätt och testscheman för montering
 • Kontrollera och följa arbetssäkerhets- och miljöföreskrifter
 • Jobbrotation i produktionen
 • 100% test av säkerhetsbrytare
 • ESD-skyddsåtgärder för motsvarande produkter och områden

Til toppen

Kvalitet: En process, inte ett tillstånd

Schmersal förreglingsbrytare används kontinuerligt och i många fall under svåra förhållanden över hela världen. Detta bekräftar och visar på hög kvalitetsnivå. Men vi är fortfarande inte nöjda. Kvalitet, som vi ser det, är en process och inte ett tillstånd. Vi arbetar dagligen med att förbättra vår kvalitetsstandard, bl.a. med noggrann utvärdering och analys av dokumenterade kvalitetsuppgifter samt regelbundna interna kvalitetskontroller, även utanför kraven för DIN EN ISO 9001.