Content

Riskanalys på gamla maskiner

Vi hjälper er med en korrekt utförd riskanalys på era gamla/befintliga maskiner.

Något vi tyvärr ofta hör är "Äh, den maskinen är från 70-talet så den FÅR vara farlig!"
Det är såklart ett helt felaktigt påstående.
 

Detta gäller:

  • En gammal maskin behöver inte CE-märkas på nytt, om det inte har genomförts en väsentlig ombyggnad.
  • En gammal maskin behöver inte heller följa dagens krav på säkerhet till punkt och pricka såsom en nyare maskin skall göra.
  • Men, den måste kunna anses som säker, oavsett om den är 2 år eller 52 år gammal.
     

För att säkerställa att en befintlig / gammal maskin är "tillräckligt" säker utförs en riskanalys på maskinen.

  • Genomgång av vad maskinen är tänkt att användas till och hur maskinen faktiskt används idag 
  • Identifiering av risker
  • Bedömning av risker
  • Åtgärdande av riskerna
  • Bedömning av åtgärdernas effekt

När det gäller gamla maskiner skall riskerna som identifieras bedömas och åtgärdas så att de anses "tillräckligt säkra".
Detta utförs enligt AFS 2006:4 - Användning av arbetsutrustning.

Vi på tec.nicum har lång erfarenhet av riskanalyser på gamla / befintliga maskiner och hjälper er med alla stegen för att få en korrekt riskanalys utförd enligt gällande regelverk och standarder.
För bedömningen tar vi hänsyn till de standarder som idag finns inom området, men vi gör en bedömning huruvida vi måste uppfylla de helt eller endast delvis.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med era riskanalyser.

Context Column