Content

Lösningar

Efter riskanalysen tar vi fram korrekta lösningar

Det går inte att ta fram en korrekt och bra säkerhetslösning förrän en riskanalys är genomförd.
Vi börjar alltid med att utföra en riskanalys.

När riskanalysen är utförd ser vi vad som anses som en hög risk och därmed behöver åtgärdas. 

  • Om det är en ny maskin måste vi följa maskindirektivet och lösningar skall då tas fram enligt gällande standarder inom maskinsäkerhet.
  • Om det är en ombyggd maskin måste vi bedöma om det är en väsentlig ombyggnad och om maskinen då måste CE-märkas på nytt.
  • Är det en befintlig maskin kan det vara bra att luta sig på dagens standarder inom maskinsäkerhet, men vi måste inte följa de utan kan göra vår egen bedömning om vad som är säkert. Inom vissa ramar förstås.

Vi på tec.nicum har lång erfarenhet av ta fram korrekta och säkra lösningar på både gamla och nya maskiner.

Kontakta oss för mer information och om hur vi kan hjälpa er att finna en korrekt och säker lösning.

Context Column