Content

Inköp av maskiner

Spara både pengar och tid genom att ställa rätt krav från början.

Det är enkelt att köpa in en maskin, men att få allt rätt för att få använda den är inte alltid lika självklart.

När en ny maskin köps in för att använda i sin anläggning är det viktigt att korrekt dokumentation finns, annars får inte maskinen tas i drift.
Det är inte bara en bruksanvisning som behöver finnas.

Utöver dokumentationen finns det även stora fördelar att ställa krav på en del av säkerhetskretskretsarna för att slippa onödiga ombyggnationer vid installation.
Detta är extra viktigt när det är maskiner som skall byggas ihop i en maskinlinje.

Vi kan bland annat utföra:

  • Kravställning på dokumentation inför köp
  • Kravställning på säkerhetskretsar inför köp
  • Kontroll av dokumentation vid installation
  • Beräkning av PL-nivå (Performance Level) på säkerhetskretsar vid sammankoppling av maskiner
  • Assistera för CE-märkning av sammansatta maskiner / maskinlinjer

Kontakta oss för mer information.

Context Column