Content

Bruksanvisning till maskiner och maskinlinjer

Varje maskin ska åtföljas av en bruksanvisning.

Med en ny maskin eller maskinlinje ska en bruksanvisning levereras enligt de krav som ställs på en CE-märkning i maskindirektivet 2006/42/EC.
En operatör ska alltid kunna hitta maskinens bruksanvisning vid den aktuella maskinen och läsa sig till hur man använder maskinen på ett säkert sätt.

Bruksanvisningen är en del av den tekniska tillverkningsdokumentationen och ska bl.a. innehålla de kvarvarande riskerna som man vill informera om efter att riskbedömningen genomförts av maskintillverkaren.
 

Bruksanvisning för maskinlinje

När flera maskiner byggs samman till en enhet skall en bruksanvisning tas fram för hela linjen.
Detta krävs bland annat för att veta hur maskinerna fungerar tillsammans samt för att tydliggöra säkerhets-zoner och nödstopps-zoner.

En maskinlinje måste även i de flesta fall CE-märkas och en Försäkran om överensstämmelse skall tas fram för hela maskinlinjen.
 

Vi hjälper er att ta fram era bruksanvisningar

Vi hjälper er att ta fram en bruksanvisning till er maskin/maskinlinje som uppfyller kraven i maskindirektivet och som följer standarden SS-EN ISO 20607:2019.
 

I bruksanvisningen ska bl.a. information om följande finnas:

  • En allmän beskrivning av maskinen
  • Monteringsanvisningar
  • Användningsanvisningar
  • Inställngar på maskinen
  • Information om service och underhåll
  • Nödvändig personlig skyddsutrustning
  • Bullernivåer

Vi har lång erfarenhet av maskinsäkerhetsarbete, för att göra detta på ett efektivt sätt i enlighet med gällande regelverk. 

Tveka inte att kontakta oss om ni är i behov av hjälp med detta.

Context Column