Content

Stopptidsmätning av farliga maskindelar

Vi hjälper er med stopptidsmätning av farliga maskindelar för att uppfylla EN ISO 13855.

När ett övervakande skydd monteras på en maskin är det ofta viktigt att tänka på stopptiden.

Om det tex tar 10 sekunder för en maskin att stoppa efter att maskinen har fått en stoppsignal, exempelvis av att en ljusridå påverkas/bryts, så måste vi säkerställa att ingen har möjlighet att ta sig fram till den farliga maskindelen innan den befinner sig i ett säkert tillstånd.
 

Någon form av stopptidsmätning bör utföras när:

 • Ljusbom eller ljusridå används
 • Scanner används
 • Brytare på en lucka eller grind används, som inte är låsbar
 • Valet av låsbar eller inte låsbar brytare inte är självklart
 • Andra elektroniska skydd som har för avsikt att stoppa maskinen används för säkerhet
   

Mätningen av stopptid kan bla utföras genom:

 • Beräkning av stopptid genom att säkerställa alla ingående komponenters reaktionstid (tex: ljusbom/brytare, säkerhetsrelä, kontaktorer, motorns utrullningstid). Det är då av yttersta vikt att dessa tider är helt korrekta, millisekunder kan i detta fallet göra stor skillnad på skyddsavståndet mellan skydd och farlig maskindel.
 • Mätning av stopptid med hjälp av utrustning anpassat för stopptid (ej möjligt med vanligt stoppur)
   

EN ISO 13855

 • Med hjälp av den uppmätta stopptiden och EN ISO 13855 är det möjligt att få fram det avstånd som krävs mellan ljusbommen och den farliga maskindelen för att ingen skall hinna fram och riskera att skada sig.

På tec.nicum har vi utrustning för att mäta stopptiden på er maskin ner till millisekund-nivå och därmed kunna avgöra exakt hur långt ifrån den farliga delen ni måste installera era skydd.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa till med era stopptidsmätningar och beräkning av det korrekta skyddsavståndet för ett elektroniskt skydd.

Context Column