Content

LEV SIKKER, ARBEID SIKKER: AKTUELL INFORMASJON OM CORONAVIRUS

Sikkerhet er vår høyeste prioritet - dette gjelder ikke bare våre produkter og løsninger, men selvfølgelig også den nåværende situasjonen når det gjelder global spredning av det nye coronavirus (COVID-19). I denne sammenhengen har vi iverksatt en rekke forholdsregler for å beskytte våre ansatte best mot smitte og for å sikre vår evne til å levere så langt som mulig.

Vi vil holde deg oppdatert om alle emner relatert til COVID-19 og Schmersal:

1 | Handlinger: Proaktiv styring og bevissthet

Kampen mot COVID-19 er en teaminnsats, og for oss som selskap er helsen og trivselen til våre ansatte av høyeste verdi. Vi har derfor på et tidlig tidspunkt gjort våre ansatte over hele verden oppmerksomme på de forholdsregler som skal treffes for å beskytte oss mot COVID-19.

Besøk, forretningsreiser og arrangementer, uansett varighet og avstand, foregår nå bare i helt eksepsjonelle og godkjente tilfeller. I samarbeid med hver besøkende eller vert, gjør vi selvfølgelig det vi kan for at alle involverte parter er beskyttet av et passende hygienekonsept.

2 | Forsyningskjeden: Service og leveringskapasitet

I henhold til gjeldende status er vår evne til å levere sikret. Vi har jevnlig kommunikasjon med våre kunder og leverandører hvis situasjonen endres på kort sikt. Dessverre, på grunn av dynamikken som COVID-19 sprer seg over hele verden og de tilhørende potensielle vanskelighetene i grense- og godstrafikk, kan vi ikke utelukke muligheten for problemer i forsyningskjeden. Vi evaluerer derfor kontinuerlig leveransesituasjonen og gjør alt for å minimere den potensielle effekten av flaskehalser i forsyningskjeden til våre kunder og forretningspartnere.

3 | Kommunikasjon: Tilgjengelighet og vanlig informasjon

Med syv produksjonsanlegg, 20 datterselskaper og mer enn 40 forhandlere over hele verden, er vi nær våre kunder og forretningspartnere og kan kontaktes når som helst. Hvis du har spesifikke spørsmål om visse produkter og tjenester eller løsninger, kan du kontakte din Schmersal-representant. Du finner kontaktene våre her.

4 | Events: Messer og kunde events

Når det gjelder messer og kunde events, fortsetter myndighetene å enstemmig anbefale forsiktighet og forholdsregler.

Foreløpig er det med noen få unntak i områder med lav risiko ingen messer der Schmersal Group presenterer seg. Kundehendelser som "tec.nicum on Tour" har også blitt suspendert. Videre, inntil videre, vil alle interne så vel som eksterne hendelser i Schmersal Academy bare finne sted i helt unntakstilfeller og i strengt samsvar med de respektive hygienekonseptene. Imidlertid jobber Schmersal for tiden med høyt press på utviklingen av nye digitale former for kunnskapsoverføring og utveksling med våre kunder, inkludert webinarer og virtuelle messer.