Content

Elektronik

Inget annat områden inom industritekniken har väl ändrats så snabbt som elektroniken. Bara för några år sedan ansågs elektroniken inte säker nog att användas i säkerhetsteknik. Idag utförs många funktioner i moderna säkerhetssystem av elektroniska resp. programmeringsbara elektroniska enheter. Denna trend har vi drivit på som Schmersal-grupp.

Vår elektronikutveckling är både expanderad och utrustad på motsvarande sätt. Vi arbetar med mycket högt tillverkningsdjup inom området för elektroniska moduler. Därför krävs både fundamentala kunskaper och speciella fackkunskaper om kopplingsmetoder för produktion av kretskort. Detta omfattar s.k. ”embedded software” för säkerhetslösningar. Här gäller höga krav på redundans. Kombinationen av digital och analog teknik tillhör de dagliga kraven, liksom utveckling resp. integrering av säker RFID-teknik.

Context Column