Content

RSS 36 - Berøringsfri sensor for seriekobling av både sikkerhet og diagnostikk

RSS 36 er Schmersal sin nye RFID-baserte berøringsfri sikkerhetssensor. Det er en kompakt og robust sensor som er tiltenkt å overvåke svingbare, skyvbare eller avtagbare deksler. RSS 36 er selvovervåkende og har to sikre utganger (OSSD) som er avbruddsovervåkende og kortsluttningsovervåkende mot jord, ekstern spenning samt mellom kanalene.

Hver sensor har en multifarget LED som viser funksjonsstatus og diagnoseinfo. Denne informasjon kan også tas ut via en signalutgang som kobles til en PLC. RSS 36 finnes også i en versjon (SD-utførende) der signalutgangen kan seriekobles og via en enkel seriell buss ansluttes til en gateway som gir diagnoseinformasjon til en konvensjonell buss som for eksempel Profibus, Profinet, Devicenet, EtherNet IP.

Sikkerhetssensoren oppfyller Ple iht. EN ISO 13849-1 og SIL iht. IEC 61508 og kan seriekobles uten at sikkerhetsnivået minsker ettersom hver sensor overvåker seg selv. Ved bruk av SD-versjonen for seriell bussinformasjon er maks antall seriekoblede enheter 31 stk. For en høyere manipulasjonsbeskyttelse finnes RSS 36 i varianter der transponderen er individuelt kodet mot sensoren.

RSS 36 oppfyller IP69 og er testet av Ecolab mot de vanligst anvendte vaskemidlene innenfor næringsmiddelindustrien. Den er derfor sæskilt egnet innenfor miljøer med mye vann som f.eks meierier, slakterier, vakehaller etc.

Med et stort aktiviseringsområde og aktivieringsavstand opp til 12 mm blir montering og innjustering rask og enkel. Ved aktivering i ytterkant av aktiveringsområdet gis et infosignal via LED eller diagnoseutgangen om dette og dekslet kan justeres før det blir avbrudd i produksjonen.

RSS 36 finnes også i en variant med en innebygd magnet som gir en holdekraft i lukket tilstand og kan derfor brukes som et anslag.

Egenskaper:

 • Høyeste sikkerhetsnivå, Ple og SIL3
 • Seriekobling uten tap av sikkerhetsnivå
 • Diagnoseinfo via LED, separat utgang eller seriell buss
 • Stort aktiviseringsområde, med aktivieringsavstand opp til 12 mm
 • Berøringsfri aktivering-slitasjefri
 • Selvovervåkende med 2 kortsluttningsovervåkede sikre utganger
 • Høy manipuleringsbeskyttelse med varianter som har individuell koding av transponder og sensor
 • Høy repetisjonsnøyaktighet
 • IP69- Anvendelig for våte applikasjoner
 • Ecolab testet- anvendelig for næringsmiddelapplikasjoner
 • Varianter med holdekraft i lukket posisjon
 • Rask reaksjon, ca 100ms, ingen ekstra tidstillegg ved seriekobling
 • Robust, kompakt
 • Leveres med M12 stikkontakt eller innstøpt kabel

 Produktkatalog

Online katalog

Context Column

Broschyrer och kataloger
Branschlösningar