Content

AZM400 – med overlegen holdekraft på 10 000 N

AZM400 er en låsbar bryter med en holdekraft på 10 000 N.
Med en motordrevet låsebolt oppnås en bistabil låsefunksjon siden den krever spenning både for låsing og opplåsing.
Takket være den 2-kanals låsefunksjonen og detektering av den kraftige låsebolten oppfyller AZM400 PL e, (ifølge EN ISO 13849-1) ikke bare for at vernet er lukket, men også for at det er låst.

Viktige egenskaper hos AZM400 er den svært store holdekraften på 10 000 N, det bistabile aktive prinsippet og låsestempelet drevet av en elektromotor. Det betyr at den nye produktfamilien også er velegnet for svært store motordrevne sikkerhetsdører, f.eks. i CNC-produksjonsanlegg. Kombinasjonen av elektronikk og sensorer gir stor grad av tilgjengelighet fra brukerens perspektiv samt interessante ekstrafunksjoner med svært høyt sikkerhetsnivå.

Den feilsikre forriglingen AZM400 består av en låseenhet med sensorteknologi, et motordrevet låsestempel, en styreanordning med kodet RFID-brikke samt et låsehull der låsestempelet griper inn. Så snart låsestempelet har nådd tilstrekkelig dypt inn i hullet, regnes vernesystemet for å være sikkert låst. Da oppnår AZM400 en holdekraft på 10 000 N.

Ved å integrere RFID-teknologi i sikkerhetssensorene kan kodenivå høyt oppnås i de individuelt kodede versjonene i henhold til ISO 14119. Både med forriglingsfunksjon og låsing av vernet oppnår låsestempelet PLe og kategori 4 i henhold til EN ISO 13849-1 samt SIL 3 i henhold til IEC 61508. Det høye sikkerhetsnivået for låsingen av vernet oppnås blant annet med et 2-kanals opplåsingssignal. Det sikrer at systemet ikke låses opp utilsiktet, for eksempel som følge av en krysskopling. På denne måten hindres ukontrollert tilgang til risikoområder.

AZM400 er et bistabilt system som beholder den siste låsestatusen til forriglingen ved strømbrudd. Også ved risikoer med lang utrullingstid forblir sikkerhetsdøren trygt forriglet ved brudd i strømforsyningen.

AZM400 muliggjør opplåsing ved sidekrefter på opptil 300 N. På denne måten kan avbrudd i produksjonen unngås og produktiviteten økes for maskiner og systemer. Takket være den integrerte sikkerhetsrelaterte sensorteknologien kan låsestempelets stilling overvåkes, og feil kan identifiseres. Dette betyr at antall feilmeldinger reduseres, noe som i sin tur bidrar til større produktivitet.

Den nye typen krets for inngående signaler for manøvrering av låsingen av vernet gjør det mulig å kople AZM400 til alle vanlig forekommende sikkerhetssystemer. Disse sikkerhetssystemene kan utstyres med både P/P- og P/N-utganger. Det kreves ingen spesiell versjon av AZM400 for å gjøre dette.

 

Produktkatalog

Online katalog

Context Column

Broschyrer och kataloger
Branschlösningar