PROTECT PSC1: Programmerbart modulärt säkerhetssystem
Säkra IO-expansionsmoduler
Säker axelövervakning
Säker tvärkommunikation - Ethernet SDDC
Säker remote-IO-kommunikation
Universellt kommunikationsgränssnitt för fältbussanslutningen

You are here

Content

En kompakt och flexibel sikkerhets-PLS

PROTECT PSC1 är en kompakt, modulär och extremt flexibel styrenhet. PSC1 möjliggör projektering av skräddarsydda säkerhetsrelaterade lösningar, oavsett om det handlar om individuella maskiner eller mycket komplexa installationer. Dessutom är PSC1 ett steg på vägen mot realisering av konceptet Industry 4.0.

PROTECT PSC1 är uppbyggt av fritt programmerbara kompakta PLC:er med IO-utbyggnadsmoduler för signalbehandling i mekanisk och elektronisk säkerhetsrelaterad styrutrustning. De kompakta styrenheterna kan utrustas med ett universellt kommunikationsgränssnitt. Detta gör att man enkelt kan välja och implementera olika fältbussprotokoll med hjälp av programvara. PSC1 kräver därför endast ett hårdvaruelement för att skapa en anslutning till de vanligaste fältbussystemen, vilket är en betydande fördel, särskilt när det gäller kostnadsaspekten.

Den modulära strukturen på Schmersals nya styrsystem är speciellt intressant med tanke på konceptet Industry 4.0. Här är syftet bland annat att producera individualiserade produkter, ända upp till enskilda enheter, på ett kostnadseffektivt sätt. För att uppnå detta krävs ofta modulärt uppbyggda system där styrfunktioner distribueras till mindre och decentraliserade enheter som är sammanlänkade i nätverk. Här erbjuder PSC1 från Schmersal möjligheten att konfigurera individuella säkerhetssystem på programvarubasis. Dessutom underlättas säker kommunikation mellan olika PSC1-enheter via Ethernet SDDC (Safe Device to Device Communication). Detta förenklar upprättande av komplexa flerdelade installationer med nätverksanslutna säkerhetsdelsystem.

En annan fördel med PSC1: Tack vare integrerad SD-buss gateway som tillval, kan andra icke-säkra diagnostiska signaler från anslutna sensorer överföras till ett automationssystem via en standardbuss. Detta tillåter även utvärdering av signaler som är relevanta för att förhindra driftstopp och öka anläggningens tillgänglighet – vilket i sin tur underlättar effektivitetsökningar.

Context Column