Content

Grunnkurs i maskinsikkerhet - 2024

Maskindirektivet med tilhørende standarder har i mange år dannet grunnlag for hvordan maskiner og anlegg skal konstrueres for å redusere risikoen for å skade seg på dem. 
Dette kurset retter seg mot dem som er nye innen maskinsikkerhet eller trenger å få en bred forståelse av de grunnleggende begrepene innen maskinsikkerhet og risikoanalyse.
Vi går gjennom hvilke regler som gjelder for ulike maskiner, avhengig av om det er nye, gamle eller ombygde maskiner.

Innhold:

 • Maskindirektivet
 • CE-merking
 • Samsvarserklæringer for maskiner
 • Sammenstillingserklæring for delvis ferdigstilte maskiner
 • Harmoniserte standarder
 • Kravene som stilles til gamle/eksisterende maskiner
 • Sammenbygging av nye og eksisterende maskiner
 • Ombygging av eksisterende maskin
 • Praktiske eksempler på bruk av gjeldende regler
 • Tips om interessante standarder og hvor man finner informasjon
 • Forståelse av Performance Level (PL)

Forståelse av:

 • Maskindirektivet 2006/42/EF
 • Bruk av arbeidsutstyr 2009/104/EF
 • Risikovurdering i henhold til EN ISO 12100
 • Sikkerhetskretser i henhold til EN ISO 13849

Sted og dato 2024:
Vår Grunnkurs som er holdt online er delt in i 2 halve dager klokka 8-12.
Vår Grunnkurs som er holdt på plass er en hel dag 08:30-16:30.

 • 5-6 februar, Online (Zoom)
 • 12 mars, Fredrikstad
 • 21-22 mai, Online (Zoom)
 • 16-17 september, Online (Zoom)
 • 4-5 november, Online (Zoom)
 • 2-3 desember, Online (Zoom)

Forkunnskaper: Ikke krav om forkunskaper

Krav: Fungerende mikrofon og kamera på datamaskinen din, ved online-kurs

Pris: Kr 4900 per deltakere, som inkluderer dokumentasjon.

Anmälan: +46 31-338 35 00, mlundberg@remove-this.schmersal.com

 

Kurset holdes på svensk av Magnus Lundberg og Mikael Johansson, 
Maskinsikkerhetspesialister.

Context Column

Gå ikke glipp om vår kurs