Content

Nødstopp - Den nye generasjons nødstopp oppfyller EN ISO 13850:2015

Schmersals nödstoppserie finns i metall- och plastutförande. Den uppfyller kraven i EN ISO 13850:2015 –Nödstoppsutrustning.
Denna standard beskriver bl.a. att trycket ska stanna kvar efter intryckning innan kontaktbrytning sker. Därigenom elimineras risken för en ofrivillig återstart. Återställning av ett nödstopp får endast ske genom en medveten handling.

Schmersals nödstopp återställs genom ett dubbelmoment, vrid och drag ut, alternativt endast drag ut.

Denna standard ställer också allmänna krav på nödstoppsfunktionen enligt nedan:

  • Skall alltid vara i funktion i alla maskinens tillstånd och vara överordnad alla andra funktioner och processer.
  • Får ej försämra en anordning som är avsedd att frigöra personer som fastnat
  • Startkommando får inte fungera när ett nödstopp är utlöst, om inte nödstopp återställts manuellt
  • Får inte användas som ersättning för skyddsåtgärder/skyddsfunktioner
  • Skall endast användas som kompletterande skyddsåtgärd

Schmersals nödstopp består av två-/tre delar; vilka måste beställas var för sig: trycke inkl. montagefläns med eller utan krage, funktionsblock (beroende på modell) samt ett eller två kontaktblock.

Nödstopp kan även levereras kompletta och monteras i tryckknappslådor med gul överdel, med eller utan krage. Lådorna finns antingen i metall eller plast. Skyddsform: IP65 eller IP69K

 

Till broschyr på nödsstopp och tryckknappar

Context Column

Broschyrer och kataloger
Branschlösningar