Content

ZQ 900 - Snortrekk med egenskaper i henhold til EN ISO 13850

Linnödstopp är avsedd för användning på maskiner, monterings- eller transportsystem där nödstopp krävs. Linnödstoppets unika funktion är att man var som helst längs linan kan aktivera nödstoppet.

Samtliga av våra linnödstopp uppfyller kraven i den harmoniserade standarden EN ISO 13850 - nödstoppsutrustning.

Efter att nödstoppslinan har spänts upp och finjusterats enligt den integrerade positionsindikatorn, erhålls övervakning av linbrott och drag i linan. En nödstoppsfunktion initieras sedan från vilken punkt som helst längs linan. När något av detta sker så stoppas maskinen och försätts i ett säkert tillstånd. 

Den integrerade nödstoppsknappen möjliggör även nödstopp direkt vid brytaren. Efter aktivering måste linnödstoppet återställas av den blå resetknappen som är placerad mitt på brytaren.

 

Egenskaper:

 • Högsta säkerhetsnivån, PLe och SIL3
 • Kan fås med integrerad nödstoppsknapp på enheten
 • Positionsindikatorn underlättar inställning och underhåll av system
 • Max linlängd: 75m
 • Återställning med tryckknapp på brytaren
 • Indikeringslampa kan skruvas fast i kabelanslutning

läs mer

S 900 - Linspännare för snabb installation

Den nya linspännaren har ett unikt system som underlättar installationen av linnödstopp. Konventionella system är ofta tidskrävande och svåra att justera.

Egenskaper:

 • Smidig inställning/justering
 • Endast ett verktyg behövs, insexnyckel
 • Non-slip
 • Tidssparande
 • Ergonomisk
 • Ingen risk för skada på linan

läs mer

 

 

 

Context Column

Broschyrer och kataloger
Branschlösningar