Content

Säkerhetskompaktstyrning PROTECT SELECT med programvalsfunktioner

Det flexibla, multifunktionella och kompakta PROTECT SELECT säkerhetsstyrsystemet erbjuder elkonstruktören många alternativ vid implementering av olika säkerhetsfunktioner beroende på applikationskraven. Det innebär att upp till sex 2-kanaliga säkerhetskomponenter kan anslutas till modulen. Fyra förkonfigurerade grundprogram gör det enkelt att anpassa säkerhetskontrollen till respektive applikation utan att ha kunskap om programmering.

När maskinbyggare har serieproduktion av maskinsystem kan också skräddarsydda säkerhetsövervakningar med PROTECT SELECT erbjudas.

För mer information, kontakta vår tekniska support.

Context Column