Content

SRB-E - den nye generasjonens sikkerhetsreléer

Et fleksibelt sikkerhetsrelé erstatter flere tradisjonelle reléer.
Den nye serien sikkerhetsreléer inneholder åtte ulike versjoner.

Alle versjoner kan brukes i applikasjoner opp til kategori 4 / PLe iht. EN ISO 13849-1 og SIL 3 iht. EN 62061 / IEC 61508.

En stor fordel ved den nye PROTECT SRB-E-serien er at en enkelt modul kan erstatte atskillige eksisterende SRB-moduler takket være multifunksjonaliteten.

Hver modul kan konfigureres for inntil 11 ulike applikasjoner. Alle tradisjonelle sikkerhetssensorer og elektromagnetiske komponenter kan overvåkes.

Takket være det reduserte antallet ulike versjoner blir det betraktelig mye lettere for maskinbyggere å velge riktig modell til deres applikasjon.
Eksempelvis kan funksjoner som start, reset, overvåking eller kortslutningsovervåking stilles inn via et scrollhjul.

Alle versjoner av PROTECT SRB-E har svært kort reaksjonstid og gir detaljerte signaler og statusrapporter via LED-er.

SRB-E-serien er også optimert utvendig etter ønske fra våre kunder.
De er små, kompakte og har en rekke praktiske funksjoner og egenskaper som et frontdeksel som kan forsegles, og terminaler med hurtigkobling.

Kontakt oss, eller se "onlinekatalogen" eller "brosjyre" till høyre for mer informasjon om våre nye sikkerhetsreléer.

Context Column

ERROR: Content Element with uid "42946" and type "media" has no rendering definition!